Byaföreningen

Bastuträsk By Byaförening anordnar årligen bland annat musikcafé, loppis med fikaförsäljning och en uppskattad medlemsfest. Vi arrenderar den gamla Gästgivargården i byn och är stolta över att få vara med och bevara en underbart vacker gammal byggnad.

Har du förslag på aktiviteter i byn? Hör av dig!

Renovering av fönster Gästgivargården

Bakgrund:
Bostadshuset på fastigheten Bastuträsk 1:5 i Bastuträsk by uppfördes 1682 som gästgiveri. Hemman no 1 är från 1500-talets början och ett av byns äldsta. Gården har varit i samma släkts ägo ända sedan mangårdsbyggnaden uppfördes. .Idag arrenderas huset av byaföreningen som använder det som museum och möteslokal.
Fönstren på gästgivargården är i behov av renovering, särskilt på södra fasaden samt i västra köket där dekorationsmåleriet på fönsterbågar och karm flagnar rejält. Utvändigt flagar färgen och kittet behöver bättras på. Vissa åtgärder är nu gjorda men ytterligare åtgärder planeras.