Årsmöte

Årsmötet hölls i Folkets Hus i Bastuträsk, och vi var tio trappra bybor med.
Här nedan kan ni läsa protokollen samt alla bilagor. Vi ses till majstämman!

Observera att protokollen ännu inte är justerade

Protokoll Årsmöte 2017-03-05
Protokoll Konstituerande styrelsemöte 2017-03-05

Här finns samtliga bilagor till protokollet som PDF-filer. (Revisionsberättelsen är på väg)

Dagordning (Stadgar tas upp under §19 Förslag från styrelsen)
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Bokslut
Valberedningens förslag (uppdaterat 2 mars)
Offert målning Gästgivargården

 

HÄR finns mall till fullmakt att skriva ut.