Stadgar

Stadgarna är under stor-renovering och kommer att beslutas om vid kommande årsmöte(n). Det dokument som finns nu är beslutat majstämman 2015 och kommer att tas upp till beslut igen vid årsmötet 2017.

Det kan du läsa HÄR.