Styrelsen

Byaföreningens styrelse och förtroendevalda 2018

Ordförande/byaålderman – Åke Edström
Vice ordförande – Kjell Lidström
Kassör – Laila Westermark
Sekreterare  – Barbro Westermark
Ledamöter – Bengt Jonasson, Kjell Lidström, Sören Westermark
Suppleanter – Jonas Borgström

Revisorer – Anita Södermark och Karola Holmkvist
Valberedning – Ingrid Karlsson och Gunnar Westermark

 

Tidigare styrelser

2017

Ordförande/byaålderman – Anders Vanhala 
Vice ordförande – Kjell Lidström 

Sekreterare  – Jenny Vanhala 
Ledamot – Bengt Jonasson
Suppleant – Jonas Borgström

Revisorer – Anita Södermark och Karola Holmkvist 
Valberedning – Ingrid Karlsson och Åke Edström 

2016

Ordförande/byaålderman – Kjell Lidström 
Vice ordförande – Anders Vanhala 

Sekreterare  – Ann-Sofie Jacobsson 
Ledamot – Bengt Jonasson 
Suppleant – Jonas Borgström

Revisorer – Anita Södermark och Ulla Lundgren 
Valberedning – Kjell-Olov Södermark och Jenny Lidman 

2015
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk

2014
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk
Sekreterare – Ann-Sofie Jakobsson

2013
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk

2012
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk
Sekreterare – Ann-Sofie Jakobsson

2011
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk

2010
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk

2009
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Göte Edström 
Kassör – Eva Björk