Styrelsen

Byaföreningens styrelse och förtroendevalda 2018
Kopiera länkarna för att maila. Hela styrelsen når du på styrelsen@bastutraskby.se

Ordförande/byaålderman – Åke Edström ordf@bastutraskby.se
Vice ordförande – Kjell Lidström vice@bastutraskby.se
Kassör – Laila Westermark kassor@bastutraskby.se
Sekreterare  – Barbro Westermark sekr@bastutraskby.se
Ledamöter – Bengt Jonasson, Kjell Lidström, Sören Westermark
Suppleanter – Jonas Borgström

Revisorer – Anita Södermark och Karola Holmkvist
Valberedning – Ingrid Karlsson och Gunnar Westermark valberedningen@bastutraskby.se

 

Tidigare styrelser

2017

Ordförande/byaålderman – Anders Vanhala 
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk 
Sekreterare  – Jenny Vanhala 
Ledamot – Bengt Jonasson

Suppleant – Jonas Borgström

Revisorer – Anita Södermark och Karola Holmkvist 
Valberedning – Ingrid Karlsson och Åke Edström 

2016

Ordförande/byaålderman – Kjell Lidström 
Vice ordförande – Anders Vanhala 
Kassör – Eva Björk 
Sekreterare  – Ann-Sofie Jacobsson 
Ledamot – Bengt Jonasson 

Suppleant – Jonas Borgström

Revisorer – Anita Södermark och Ulla Lundgren 
Valberedning – Kjell-Olov Södermark och Jenny Lidman 

2015
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk

2014
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk
Sekreterare – Ann-Sofie Jakobsson

2013
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk

2012
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk
Sekreterare – Ann-Sofie Jakobsson

2011
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk

2010
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Kjell Lidström 
Kassör – Eva Björk

2009
Ordförande/byaålderman – Sören Westermark
Vice ordförande – Göte Edström 
Kassör – Eva Björk